Rozwijaj się z nami

Zapraszamy w nasze skromne progi!
Zapraszając w gościnne progi Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej w Oławie przedstawiamy wybrane informacje dotyczące codziennej działalności, przez która wspólnie kreujemy muzykalną przyszłość Oławy i całego Powiatu Oławskiego

Pokaz naszych uczniów!

Rekrutacja

Nauka prowadzona jest w pionie muzycznym, w specjalnościach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, flet, klarnet, saksofon, trąbka oraz perkusja.
Kształcenie muzyczne realizowane jest przez indywidualną naukę gry na instrumencie (dwa razy w tygodniu) oraz zajęcia teoretyczne – kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne (2 razy w tygodniu).

Lekcje zbiorowe rozpoczynają się o godz. 14:15 (cykl 6-letni) lub 14:55 (cykl 4-letni).
Lekcje indywidualne odbywają się w godzinach uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu głównego (w godzinach popołudniowych). W porozumieniu z rodzicami organizowane są także wyjazdy do Narodowego Forum Muzyki, Teatru Muzycznego CAPITOL, itp. Biblioteka szkolna dysponuje bogatym zbiorem nut i książek dostępnym przez cztery dni w tygodniu.

Cykl nauczania trwa 6 lat dla dzieci w wieku do 10 lat oraz 4 lata dla dzieci i młodzieży w wieku 8 – 16 lat. Promowanie uczniów do kolejnych klas uwarunkowane jest (oprócz wyników z przedmiotów zbiorowych) rezultatem komisyjnego egzaminu z przedmiotu głównego (instrument). Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia i może ubiegać się o przyjęcie do szkoły muzycznej II st. np. we Wrocławiu.

Kwalifikacja kandydatów do klasy I odbywa się na podstawie badania przydatności. Szkoła stwarza możliwość uczestniczenia w kursie przygotowawczym dla kandydatów.

Inne warunki:

  • wypełniony kwestionariusz osobowy (druk w sekretariacie szkoły lub do pobrania)
  • zaświadczenie lekarskie
  • kserokopia świadectwa promocyjnego poprzedniej klasy szkoły podstawowej / gimnazjum

Terminarz rekrutacji:

  1. Składanie podań do 9.05.2019 r.
  2. Akcja „Otwarta szkoła” 01.04 – 17.04.2019 r.
  3. Kurs przygotowawczy* 13.05 – 24.05.2019 r. (2 spotkania grupowe**)
  4. Badanie przydatności kandydatów 30 – 31.05.2019 r.
  5. Ogłoszenie wyników …… 06.2019 r. godz. 14.00***

*) Kurs przygotowawczy ma na celu wprowadzenie kandydatów w elementarne pojęcia przygotowujące do badania przydatności.

**) Dokładne terminy kursów przygotowawczych zostaną podane w terminie późniejszym.

***) Dokładny termin ogłoszenia wyników zostanie podany w terminie późniejszym.