Rozwijaj się z nami

Zapraszamy w nasze skromne progi!
Zapraszając w gościnne progi Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej w Oławie przedstawiamy wybrane informacje dotyczące codziennej działalności, przez która wspólnie kreujemy muzykalną przyszłość Oławy i całego Powiatu Oławskiego

Kursy przygotowawcze dla kandydatów do kl. I

Audycja o instrumentach 🙂

Zapraszamy do szkoły! 🙂

I Ty możesz zostać uczniem Szkoły Muzycznej! 🙂

Uczniowie zapraszają! 🙂

REKRUTACJA 2021/2022 – DODATKOWY NABÓR!
Badania wstępne odbędą się 31 sierpnia 2021 r. o godz. 13.00 w auli PSM I st. w Oławie.

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej w Oławie ogłasza dodatkowy nabór do klas I w roku szkolnym 2021/2022 w specjalnościach:

 • akordeon
 • klarnet
 • saksofon

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie kompletu dokumentów (Kwestionariusz osobowy wraz z załącznikami) w sekretariacie Szkoły Muzycznej w Oławie, Rynek 12, II piętro do 20 sierpnia 2021 r.

 

REKRUTACJA 2021/2022 – WAŻNE ZMIANY!!!!

W związku z zaistniałą sytuacją i brakiem możliwości składania dokumentów w siedzibie Szkoły (Oława, Rynek 12) dokumenty o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. na rok szkolny 2021/2022 można składać drogą elektroniczną na adres: psmolawa@poczta.onet.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: REKRUTACJA 2021/2022

Pocztą elektroniczną należy przesłać skan wypełnionego Kwestionariusza Osobowego (do pobrania poniżej).

Pozostałe dokumenty:
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej,
– kserokopię świadectwa ze szkoły oświatowej (rok szkolny 2019/2020)
trzeba będzie dostarczyć przed dniem Badania przydatności kandydatów.

Jednocześnie przypominamy, że termin Badania przydatności kandydatów może ulec zmianie.

Informację o terminie Badania przydatności Rodzice/Opiekunowie prawni otrzymają drogą elektroniczną lub telefonicznie. W tym celu należy w Kwestionariuszu Osobowym umieścić CZYTELNIE aktualny adres e-mail i numer telefonu do Rodziców/Opiekunów prawnych.

INFORMACJE DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI
ZARZĄDZENIE nr 6/2020
Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 7 II 2020 r.
w sprawie wysokości opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych przez osoby niebędące obywatelami polskimi

INFORMACJE O PSM I st. W OŁAWIE

Nauka prowadzona jest w pionie muzycznym, w specjalnościach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, flet, klarnet, saksofon, trąbka oraz perkusja.
Kształcenie muzyczne realizowane jest przez indywidualną naukę gry na instrumencie (dwa razy w tygodniu) oraz zajęcia teoretyczne – kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne (2 razy w tygodniu).

Lekcje zbiorowe rozpoczynają się o godz. 14:15 (cykl 6-letni) lub 14:55 (cykl 4-letni).
Lekcje indywidualne odbywają się w godzinach uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu głównego (w godzinach popołudniowych). W porozumieniu z rodzicami organizowane są także wyjazdy do Narodowego Forum Muzyki, Teatru Muzycznego CAPITOL, itp. Biblioteka szkolna dysponuje bogatym zbiorem nut i książek dostępnym przez cztery dni w tygodniu.

Cykl nauczania trwa 6 lat dla dzieci w wieku do 10 lat oraz 4 lata dla dzieci i młodzieży w wieku 8 – 16 lat. Promowanie uczniów do kolejnych klas uwarunkowane jest (oprócz wyników z przedmiotów zbiorowych) rezultatem komisyjnego egzaminu z przedmiotu głównego (instrument). Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia i może ubiegać się o przyjęcie do szkoły muzycznej II st. np. we Wrocławiu.

Kwalifikacja kandydatów do klasy I odbywa się na podstawie badania przydatności. Szkoła stwarza możliwość uczestniczenia w kursie przygotowawczym dla kandydatów.

Inne warunki:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (druk w sekretariacie szkoły lub do pobrania)
 • zaświadczenie lekarskie
 • kserokopia świadectwa promocyjnego poprzedniej klasy szkoły podstawowej / gimnazjum

Terminarz rekrutacji:

 1. Składanie podań do 10.06.2021 r.
 2. Akcja „Otwarta szkoła” ODWOŁANA r.
 3. Kurs przygotowawczy* – informacje dot. kursu będą zamieszczane na stronie www.olawamuzyczna.com/rekrutacja*
 4. Badanie przydatności kandydatów 16-17.06.2021 r.
 5. Ogłoszenie wyników ……..06.2021 r. godz. 14.00

*) Kurs przygotowawczy ma na celu wprowadzenie kandydatów w elementarne pojęcia przygotowujące do badania przydatności.