Szkolny Konkurs Pianistyczny – rys historyczny

I Szkolny Konkurs Pianistyczny odbył się 10 maja 2002 roku z inicjatywy nauczycieli sekcji fortepianu. Przedsięwzięcie miało charakter eksperymentalny; nikt nie zakładał, że konkurs będzie miał formę cykliczną ani nie przewidywał jego ostatecznej formuły, która wykształciła się po kilku latach i nadal jest doskonalona. Założeniem, które przyjęto od razu,był cel konkursu – zaprezentowanie osiągnięć artystycznych i poziomu kształcenia, obowiązkowy udział przedstawicieli wyznaczonych klas oraz zasada, że nauczyciel nie punktuje własnych uczniów.

W I SKP wzięli udział uczniowie klas III/6 i IV/6. Program konkursu był rozbudowany; uczniowie wykonywali trzy utwory:

Kl. III/6

 • Utwór polifoniczny
 • Utwór kantylenowy
 • Etiuda

Kl. IV/6

 • Utwór J.S. Bacha
 • Utwór kantylenowy
 • Utwór wirtuozowski

W jury zasiadali nauczyciele pracujący w PSM.

Począwszy od II SKP, konstruowano krótkie programy, które koncentrowały się na wybranej formie muzycznej, epoce lub twórczości wybranych kompozytorów:

 • II SKP: temat z wariacjami
 • III SKP: taniec z XVII lub XVIII wieku dla klas młodszych oraz II i III część sonatiny dla klas starszych
 • IV SKP: taniec
 • V SKP: utwór programowy dowolnego kompozytora
 • VI SKP: utwór kompozytora polskiego XIX lub XX w. (z wyłączeniem Chopina)
 • VII SKP: 2 utwory kompozytorów rosyjskich lub radzieckich
 • VII SKP: 2 kontrastujące miniatury fortepianowe XIX i XX w.
 • IX SKP: tańce XIX i XX w.
 • X SKP: utwór Janiny Garści oraz innego kompozytora polskiego

Począwszy od II SKP w konkursie udział brali uczniowie klas III-V cyklu 6-letniego oraz II – III cyklu czteroletniego.

Termin konkursu zawsze przypadał na II semestr roku szkolnego między 7 kwietnia a 10 maja. W 2010 roku termin konkursu został zmieniony z 13 na 20 kwietnia ze względu na żałobę narodową. Laureatami konkursu zostawali uczestnicy, którzy otrzymali 19 i więcej punktów. Od V konkursu pułap podniesiono na 21 punktów, a od VI SKP uczniom, którzy otrzymywali 20 punktów przyznawano wyróżnienia.

Podczas VI konkursu pani Lidia Dolińska ufundowała puchar dla ucznia, który uzyskał najwyższą punktację. Puchar zdobyła wówczas Hanna Olejniczenko. W 2011 r. po raz pierwszy zostali zaproszeni do udziału w konkursie przedstawiciele innych szkół. Czy jest to przedsięwzięcie związane z rokiem jubileuszowym, czy konkurs będzie miał odtąd zasięg międzyszkolny? Czas pokaże.

Szczegółowe informacje

Harmonogram Spotkań Pianistycznych 2021 (pdf)

Regulamin X Spotkań Pianistycznych „Z tańcem przez świat”      pdf

 • Karta zgłoszenia (doc) (pdf)
 • Zgoda na wykorzystanie danych osobowych (doc)