Wykład – dr hab. Mirosław Gąsieniec

Nasi uczestnicy X MKP

Spotkania Pianistyczne „Z tańcem przez świat”

Spotkania Pianistyczne „Z tańcem przez świat” co roku gromadzą młodych pianistów i ich pedagogów. W zmaganiach konkursowych uczniowie klas trzecich, czwartych i piątych cyklu sześcioletniego oraz drugich i trzecich cyklu czteroletniego wykonują dwa tańce dowolnej epoki, w tym jeden kompozytora polskiego. Utwory powinny kontrastować ze sobą oraz zawierać cechy charakterystyczne konkretnego tańca.

     Ideę konkursu stanowi połączenie teorii z praktyką wykonawczą. Zadaniem uczestników jest stylowe wykonanie na fortepianie danych tańców zgodne z ich charakterem. Uczniowie mają okazję wykorzystać zdobytą wiedzę na temat tańców, kreując swoje interpretacje. Spotkania pianistyczne stanowią również przestrzeń do wymiany doświadczeń między nauczycielami i szkołami.

Historia

     Spotkania Pianistyczne „Z tańcem przez świat” mają swoje źródło w Szkolnym Konkursie Pianistycznym, którego pierwsza edycja odbyła się 10 maja 2002r. z inicjatywy nauczycieli sekcji fortepianu. Przedsięwzięcie miało charakter eksperymentalny i nikt nie zakładał, że konkurs będzie miał formę cykliczną. W każdej edycji konkursu prezentowano zróżnicowane programy, obejmujące wszystkie formy które przewiduje program nauczania.

     Od 2011 r. konkurs ma także zasięg makroregionalny. Wykrystalizowała się też formuła motywu przewodniego – „Z tańcem przez świat”. Uczestnicy konkursu wykonują dwa kontrastujące tańce, w tym jeden kompozytora polskiego. W Spotkaniach Pianistycznych „Z tańcem przez świat” brali udział uczniowie z następujących dolnośląskich ośrodków: Brzeg, Krotoszyn, Lubin, Milicz, Namysłów, Nowa Sól, Oleśnica, Oława, Syców, Świdnica, Wrocław – OSM nr 1 (Piłsudskiego), OSM nr 2 (Sępolno), OSM nr 3 (Kłodnicka), Zgorzelec.

     W 2020 r. konkurs został odwołany ze względu na pandemię. Jubileuszowa X edycja Spotkań Pianistycznych odbyła się w formie zdalnej. Uczestnicy mieli za zadanie nagrać swoje wykonania oraz krótkie ustne prezentacje dotyczące granych przez nich tańców.

Wydarzenia wchodzące w skład Spotkań Pianistycznych

     Konkurs pianistyczny to tylko jeden z elementów pełnego programu Spotkań Pianistycznych „Z tańcem przez świat”. Taniec jest obecny również w innych formach niż utwory fortepianowe. Podczas spotkań miały bowiem miejsce gościnne występy zespołów tanecznych – Zespół Pieśni i Tańca Długołęka oraz Porębiok z Oławy. W ich wykonaniu można było usłyszeć i zobaczyć tańce ludowe. W świat renesansowych tańców wprowadziła uczestników Spotkań klasa trzecia cyklu sześcioletniego, prezentując układy taneczne w strojach i z rekwizytami nawiązującymi do tych z epoki. Urozmaiceniem Spotkań były także multimedialne pokazy tańców.

     W związku z tym, że główną ideę Spotkań Pianistycznych stanowi połączenie teorii z praktyką, nie mogło zabraknąć zagadnień o charakterze teoretycznym. Stąd prezentacja zatytułowana „Taniec jako forma artystyczna” wykonana i wygłoszona przez Małgorzatę Zawadę. Dr hab. Mirosław Gąsieniec, przewodniczący jury w zdalnej edycji konkursu, nagrał wykład dotyczący wykonawstwa tańców oraz zawierający wykonania skomponowanych przez niego utworów tanecznych, tak często granych przez uczniów.

     Jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli został stworzony katalog tańców do grania przez dzieci w szkole muzycznej I stopnia. Autorem katalogu jest Michał Kościukiewicz.

     Spotkania Pianistyczne „Z tańcem przez świat” mają za cel propagowanie wartości narodowych, artystycznych i kulturalnych. Istotą imprezy jest także dbałość o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży oraz promocja szkoły i miasta Oławy. Wysokie walory przedsięwzięcia w sposób jednoznaczny kwalifikują prezentacje do miana szczególnie istotnego wydarzenia dla środowiska

Szczegółowe informacje

Harmonogram Spotkań Pianistycznych 2021 (pdf)

Regulamin X Spotkań Pianistycznych „Z tańcem przez świat”      pdf

  • Karta zgłoszenia (doc) (pdf)
  • Zgoda na wykorzystanie danych osobowych (doc)