Aktualności

Najnowsze wieści z progów naszej szkoły muzycznej

Administrator Danych Osobowych:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej w Oławie
Rynek 12, 55-200 Oława, e-mail: sekretariat@olawamuzyczna.com

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Marek Adamaszek
e-mail: iodo@olawamuzyczna.com tel. 608-294-903

Klauzula informacyjna

Nauka zdalna 27.01-27.02.2022 r.

Nauka zdalna 27.01-27.02.2022 r.

Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę...

ODWOŁANY Koncert Karnawałowy

ODWOŁANY Koncert Karnawałowy

Szanowni Państwo, Z przykrością informujemy, że zaplanowany na czwartek 27 stycznia Koncert Karnawałowy – z uwagi na dużą liczbę zachorowań...

Powrót uczniów do nauki stacjonarnej od 10 stycznia 2022 r.

Powrót uczniów do nauki stacjonarnej od 10 stycznia 2022 r.

Do 9 stycznia 2022 r. na obszarze kraju ograniczone jest funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych;  szkół...

Życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne

Staropolskim obyczajem, przy tej pięknej sposobności zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy, by upłynęły one w radosnej atmosferze, w...

Od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkole w systemie zdalnym

Od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkole w systemie zdalnym

W dniu 14 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw z 2021 r. poz. 2301, zostało ogłoszone nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia...

Jubileusz 35-lecia Szkoły

Jubileusz 35-lecia Szkoły

Nowy Dyrektor Szkoły

Nowy Dyrektor Szkoły

W czerwcu bieżącego roku odbył się, ogłoszony przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, konkurs na dyrektora Państwowej Szkoły...

Zapytanie cenowe – przyłącze cieplne

Zapytanie cenowe – przyłącze cieplne

Zapytanie cenowe – przyłącze cieplne do budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Oławie Oferta – druk

Komunikat CEA w Warszawie w sprawie powrotu do szkół

Komunikat CEA w Warszawie w sprawie powrotu do szkół

W związku z wątpliwościami związanymi z dalszym funkcjonowaniem szkół artystycznych w najbliższym okresie, Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie...

Dla naszych wspaniałych Mam! :)

Dla naszych wspaniałych Mam! 🙂

Nowe wytyczne w sprawie ograniczenia funkcjonowania szkół

Nowe wytyczne w sprawie ograniczenia funkcjonowania szkół

Zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 30 kwietnia 2021 r., w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w...

Wyniki X Międzyszkolnego Konkursu Pianistycznego

Wyniki X Międzyszkolnego Konkursu Pianistycznego

Rekrutacja

Zapraszamy w gościnne progi Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej w Oławie

Nasza szkoła

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Oławie powstała na podstawie decyzji dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 1.08.1986r.

Szkoła w obiektywie

Termomodernizacja naszej szkoły

Budynek naszej placówki został objęty projektem pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN – budżetu państwa.

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.
W marcu 2020 r. rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww. projektem.