Aktualności

Najnowsze wieści z progów naszej szkoły muzycznej

Administrator Danych Osobowych:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej w Oławie
Rynek 12, 55-200 Oława, e-mail: sekretariat@olawamuzyczna.com

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Marek Adamaszek
e-mail: iodo@olawamuzyczna.com tel. 608-294-903

Klauzula informacyjna

Jubileusz 35-lecia Szkoły

Jubileusz 35-lecia Szkoły

Nowy Dyrektor Szkoły

Nowy Dyrektor Szkoły

W czerwcu bieżącego roku odbył się, ogłoszony przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, konkurs na dyrektora Państwowej Szkoły...

Zapytanie cenowe – przyłącze cieplne

Zapytanie cenowe – przyłącze cieplne

Zapytanie cenowe – przyłącze cieplne do budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Oławie Oferta – druk

Komunikat CEA w Warszawie w sprawie powrotu do szkół

Komunikat CEA w Warszawie w sprawie powrotu do szkół

W związku z wątpliwościami związanymi z dalszym funkcjonowaniem szkół artystycznych w najbliższym okresie, Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie...

Dla naszych wspaniałych Mam! :)

Dla naszych wspaniałych Mam! 🙂

Nowe wytyczne w sprawie ograniczenia funkcjonowania szkół

Nowe wytyczne w sprawie ograniczenia funkcjonowania szkół

Zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 30 kwietnia 2021 r., w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w...

Wyniki X Międzyszkolnego Konkursu Pianistycznego

Wyniki X Międzyszkolnego Konkursu Pianistycznego

Koncert dla kandydatów do klas I

Koncert dla kandydatów do klas I

Zapraszamy do Szkoły Muzycznej

Zapraszamy do Szkoły Muzycznej

Komunikat CEA w Warszawie w sprawie powrotu do kształcenia stacjonarnego uczniów klas I – III

Komunikat CEA w Warszawie w sprawie powrotu do kształcenia stacjonarnego uczniów klas I – III

W związku z podjęciem przez Rząd decyzji o powrocie do nauczania stacjonarnego uczniów klas I – III szkół podstawowych, Centrum Edukacji...

Koncert kolęd 2020

Koncert kolęd 2020

Wirtualny finał semestru zimowego akordeonistów PSM w Oławie.

Wirtualny finał semestru zimowego akordeonistów PSM w Oławie.

Wirtualny finał semestru zimowego akordeonistów PSM w Oławie. Niestety rzeczywistość nie pozwoliła im muzykować na żywo. Połączyli siły i w sposób...

Rekrutacja

Zapraszamy w gościnne progi Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej w Oławie

Nasza szkoła

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Oławie powstała na podstawie decyzji dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 1.08.1986r.

Szkoła w obiektywie

Termomodernizacja naszej szkoły

Budynek naszej placówki został objęty projektem pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN – budżetu państwa.

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.
W marcu 2020 r. rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww. projektem.